Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Projekt: Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

Nadleśnictwo Czerniejewo realizuje projekt zwiększania możliwości retencyjnych, który polega na zatrzymaniu lub spowalnianiu spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. 
 

W ramach Programu Operacyjnego: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Priorytet: III

Działanie: 3.1

Projektu: " Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

Nadleśnictwo Czerniejewo

- zrealizowało budowę dwóch stawów

- realizuje budowę systemu zastawek i przepustu.

Więcej na temat projektów koordynowanych przez Lasy Państwowe