Wydawca treści Wydawca treści

HCVF oraz ekosystemy reprezentatywne

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych oraz ekosystemy reprezentatywne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m.in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej lasów. W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC, Nadleśnictwo Czerniejewo jest zobowiązane do wyznaczenia na swoim terenie: lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz ekosystemów reprezentatywnych. Na wskazanych obszarach działania gospodarcze zostaną dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów. Ekosystemy reprezentatywne, stanowić będą przykłady cennych ekosystemów istniejących na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo.

Poniżej w załącznikach znajdują się mapy prezentujące poszczególne kryteria dotyczące lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz ekosystemów reprezentatywnych.

Kryteria wyznaczania HCVF oraz ekosystemów reprezentatywnych

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".