Aktualności

12 października 2019 roku w Leśnictwie Promno dzięki współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Nadleśnictwa Czerniejewo podjęto próbę reintrodukcji popielicy szarej.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo prowadzimy sprzedaż drewna, sprzedaż sadzonek, a w sezonie zimowym choinek.

Zagrożenie pożarowe

Głównym zagrożeniem dla naszych lasów są pożary leśne. Zdecydowana ich większość jest wynikiem działalności człowieka.

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich, jednak czasem ze względów bezpieczeństwa lub by chronić przyrodę może być wprowadzony zakaz wstępu do lasu.