Asset Publisher Asset Publisher

Nabór na stanowisko pracy - podleśniczy

Nadleśnictwo Czerniejewo ogłasza nabór na stanowisko pracy: Podleśniczy.

Termin i miesjce składania ofert:

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji w następujący sposób:

- pocztą elektroniczną na adres czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Czerniejewo, Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo

- osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Czerniejewo, w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00)

Aplikacjie składane pocztą tradycyjną oraz osobiście powinny być w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem "Nabór na stanowisko pracy: podleśniczy" natomiast aplikacje składane pocztą elektroniczną w pozycji "temat" mieć zapis: "Nabór na stanowisko pracy: podleśniczy"

Termin składania aplikacji upływa w dniu 10.07.2019 r. o godzinie 15:00

Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa)

 

osoba do kontaktu: Agata Szymańska, Specjalista ds. pracowniczych, e-mail: agata.szymanska@poznan.lasy.gov.pl