Aktualności Aktualności

~Las powrócił po huraganie ~

Pierwsza powierzchnia „pohuraganowa” została już odnowiona. Posadzono tutaj gatunki drzew, które będą w przyszłości stanowiły drzewostan główny jak:

- Dąb bezszypułkowy;

- Sosna zwyczajna;

a także drzewa i krzewy tworzące strefę przejściową pomiędzy polem a lasem, tzw. ekoton oraz cenną domieszkę biocenotyczną w drzewostanie jak:

- Bez czarny;

- Lipa drobnolistna;

- Dereń jadalny;

- Jarząb pospolity.

~ Las powróci ~